top of page

Research Ecosystems kurucularından Doç. Dr. Tuğkan Tuğlular Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını yürütüyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden almıştır. Doktora çalışmaları sırasında ABD'nde Purdue Üniversitesi'nde araştırmacı olarak bulundu. 2000 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde Yardımcı Doçent olmuştur. 2003-2007 yılları arasında aynı üniversitede Bilgiişlem Yöneticisiliği yapan Tuğlular, 2010-2014 yılları arasında Bilgi Teknolojileri Rektör Danışmanı olarak görev vermiştir. 2012 yılında İzmir Kalkınma Ajansı tarafından tanımlanan "İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi" projesinin görevi üstlenmiştir. 2013-2018 yılları arasında İzmir teknogirişimcilik ekosisteminin güçlenmesi için yoğun olarak çalışmıştır. 2018 yılında Doçentlik ünvanını alan Tuğkan Tuğlular, Araştırma/ Çalışma Alanları: bilgi güvenliği, yazılım kalite güvencesi, yazılım sınama ve tekno-girişimcilik.

Tuğkan Tuğlular
bottom of page