top of page

İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal, yeni bilgi ve teknolojilerin peşinde koşan, özellikle kütüphanecilik ile ilgili her konuda sürekli yenilenme güdüsü ile hareket eden, her daim öncüsü ve hedef yaklaşımları ile dikkat çekici yürütüyor. Aynı zamanda Arge-Şirketi Research Ecosystems şirketinin kurucu ortağı olan Gültekin, Dünya yapıyor biz neden yapmayalım düşüncesiyle aklındakileri uygulamalara dönüştürüyor. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünde yararlanan Gültekin, yüksek havalandırmayı Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı. Geçmiş Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan Gültekin, 2005 yılında bu yana İYTE Kütüphanesi'nde çalışıyor. geçmiş Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanlığı ve ANKOS - AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler) Grubu Koordinatörlüğü yapmış olan Gültekin'in, Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) gibi şirketlerda aktif üyelikleri bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Üyeliği, Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu Üyeliği, Yükseköğretim Araştırma Vjerisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu Koordinatörlüğü bulunan Gültekin OpenAIRE Yönetim Kurulu üyesidir. "Yörüvecez" isimleri ki grubuyla doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır.

Gültekin Gürdal
bottom of page