top of page

İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin, yeni bilgi ve teknolojilerin peşinde koşan, özellikle kütüphanecilik ile ilgili her konuda sürekli yenilenme güdüsü ile hareket eden, her daim öncü ve yenilikçi yaklaşımları ile dikkat çeken çalışmalar yürütmektedir. Aynı zamanda Arge-Şirketi Research Ecosystems firmasının kurucu ortağı olan Gültekin, Dünya yapıyor biz niye yapmayalım düşüncesiyle aklındakileri uygulamalara dönüştürmektedir. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümünde tamamlayan Gültekin, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi, İşletme Yönetimi alanında yaptı. Geçmişte Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde çalışan Gültekin, 2005 yılından bu yana İYTE Kütüphanesi'nde çalışıyor. Geçmişte Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanlığı ve ANKOS - AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler) Grubu Koordinatörlüğü yapmış olan Gültekin'in, Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL) Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD), Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) gibi kuruluşlarda aktif üyelikleri bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Üyeliği, Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu Üyeliği, Yükseköğretim Araştırma Vjerisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu Koordinatörlüğü bulunan Gültekin OpenAIRE Yönetim Kurulu üyesidir. ``Yörüvecez`` adında ki grubuyla doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır.

Gültekin Gürdal
bottom of page