top of page

Gültekin Gürdal, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Kütüphanecilik alanında sürekli yenilik ve teknoloji arayışında olan Gürdal, bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Aynı zamanda Arge-Şirketi Research Ecosystems'in kurucu ortağıdır ve “Dünya yapıyor biz neden yapmayalım” düşüncesiyle projelerini hayata geçirmektedir. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi (Kütüphanecilik) Bölümü'nde tamamlayan Gürdal, yüksek lisansını ise Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında yapmıştır. Kariyerine Bilkent Üniversitesi, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi gibi prestijli kurumlarda çalışarak başlamış, 2005 yılından itibaren İYTE Kütüphanesi'nde görev yapmaktadır. Gürdal, Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanlığı ve ANKOS - AEKA (Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler) Grubu Koordinatörlüğü gibi önemli pozisyonlarda bulunmuş, halen ANKOS Danışma Kurulu’nda aktif görev almaktadır. Ayrıca, Dünya Açık Erişim Arşivleri Konfederasyonu (COAR), Avrupa Araştırma Bilgi Sistemleri Derneği (EuroCRIS), Uluslararası Teknik Üniversite Kütüphaneleri Derneği (IATUL), Avrupa Araştırma Kütüphaneleri Derneği (LIBER), Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) ve Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) gibi önemli kuruluşlarda aktif üyelikleri bulunmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Açık Bilim Komitesi Üyeliği, Yükseköğretim Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu Üyeliği ve Yükseköğretim Araştırma Vizyonu ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu Koordinatörlüğü gibi görevleri de yürüten Gürdal, aynı zamanda OpenAIRE Yönetim Kurulu üyesidir.

Gültekin Gürdal, doğa yürüyüşleri yapmaktan hoşlanan ve "Yörüvecez" adlı grupla bu hobisini sürdüren bir doğa aşığıdır.

Gültekin Gürdal
bottom of page