top of page

Research Ecosystems kurucularından Prof. Dr. Tolga Ayav Ar-Ge ve inovasyon ve proje geliştirme çalışmalarını yürütüyor. Lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden, yüksek lisans ve doktora derecelerini sırasıyla İYTE ve Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden aldı. 3 yıl özel endüstriyel otomasyon alanında denedikten sonra 1999-2003 yılları arasında İYTE Bilgi İşlem'de çalıştı, yöneticilik yaptı. 2000-2004 arası öğretim görevlisi olarak İYTE Bilgisayar Mühendisliği'nde dersler verdi. 2004-2006 arası Fransa'da bulunarak doktora sonrası araştırmasını INRIA Rhône-Alpes'te gerçekleştirdi. 2006'dan beri de İYTE Bilgisayar Mühendisliği'nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Bu süre içinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü müdür yardımcılığı ve bölüm başkanlığı idari yürütme yürütücüsü. Araştırma/ Çalışma Alanları: Gerçek zamanlı sistemler, yazılım sınama ve test, makine öğrenmesi ve veri analitiği.


Tolga Ayav
bottom of page