top of page

Research Ecosystems kurucularından Sönmez Çelik, açık erişim, kurumsal akademik arşivler, dergi yönetim ve yayınlama sistemleri ile akademik performans değerlendirme sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünden, yüksek lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi SBE Kütüphanecilik Ana Bilim Dalından almıştır. 1994-1995 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisinin Editör Yardımcılığı görevini yürüttü. 1995-1997 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü yöneticiliğini yaptı. 1997-1999 yıllarında Sakarya Üniversitesi Kütüphanesinde uzman olarak görev yaptı. 1999-2017 yılları arasında Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi Müdürlüğü görevini yürüttü. 2011-2018 yılları arasında ANKOS Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler ile ANKOS Akademi çalışma gruplarında görev aldı. 2013-2016 yılları arasında Directory of Open Access Journals (DOAJ) Türkiye editörü olarak görev yaptı. 2017 yılında İbn Haldun Üniversitesine geçti ve burada Kütüphane Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Ayrıca İbn Haldun Çalışmaları Dergisi’nin kuruluşunu yaptı ve editörlük görevini üstlendi.

Araştırma / Çalışma Alanları: Açık Erişim, Kurumsal Akademik Arşivler, Veri Yönetimi, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, Performans Değerlendirme Sistemleri.

Sönmez Çelik
bottom of page