top of page

Murat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde 2. sınıf öğrencisidir ve LLM (Large Language Models) ve NLP (Doğal Dil İşleme) alanında çalışmalar yapmaktadır. Karışık verilerden anlam çıkarıp yapay zeka çözümleri üretmekten hoşlanmaktadır.


Murat Dura
bottom of page